O NÁS

JPH SYSTEM, s.r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa strojárskou výrobou širokého sortimentu výrobkov, bola založená v roku 1999.

Hlavnou oblasťou pôsobenia spoločnosti je subkontrakting pre významných európskych zákazníkov v oblasti energetického a automobilového priemyslu. Najvýznamnejším zákazníkom je nadnárodná Spoločnosť Regal Beloit Slovakia, s.r.o., pre ktorú zabezpečujeme veľkú časť subdodávok.

Sériovú strojársku výrobu a kovoobrábanie zabezpečujeme u našich partnerov na moderných CNC strojoch, ktoré sú doplnené konvenčnými strojmi. Vyrábame nenormalizované a tvarovo náročné diely na základe výkresovej dokumentácie zákazníka. Zabezpečujeme dodávky výrobných sérií z rozsahom od 1 do 500 000 kusov za rok. Naše výrobky a služby poskytujeme v kvalite zodpovedajúcej európskym normám a štandardom. Strojný park umožňuje obrábanie kovov, t.j. CNC sústruženie, CNC frézovanie, brúsenie na guľato, brúsenie na plocho, zváranie, presné vŕtanie a zabezpečujeme všetky druhy tepelných a povrchových úprav materiálov.

V záujme zvyšovania konkurencieschopnosti v JPH SYSTEM, s.r.o. neustále sústreďujeme naše aktivity na hľadanie nových výrobných kapacít s cieľom udržať si zákazníka a vytvárať lepšie podmienky pre získanie nových obchodných partnerov

Strojárstvo ako priemyselné odvetvie sa zaoberá aplikáciou fyzikálnych princípov na analýzu, výrobu a údržbu strojných zariadení, v JPH SYSTEM, s.r.o.. využívame tieto princípy a svoje odborné poznatky pri tvorbe technologických postupov, riešení konštrukčných úloh a samotnej strojárskej výrobe. Našim cieľom je uspokojiť špecifické požiadavky zákazníkov, pričom preferujeme individuálny prístup k technickým riešeniam projektov.


Spoločnosť JPH SYSTEM, s.r.o. je výhradným zástupcom firmy BRADY. 

RIEŠENIA PRE OZNAČOVANIE A BEZPEČNOSŤ PRODUKTOV, PREVÁDZOK A ĽUDÍ.